ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Naše kancelář se zaměřuje na občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, převody nemovitostí, sepisování smluv, obchodní právo, trestní právo včetně zastupování před soudy, jakož i orgány státní správy, to vše v řízeních týkajících se uvedených oblastí práva.
 
Odměna za právní služby může být stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jakožto smluvní odměna. Není−li sjednána smluvní odměna, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
 
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Zuzana Nussbergerová, advokátka
Sídlo:Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
IČ:66209331
ev. číslo ČAK:01401
Telefon:222 718 070
Fax:222 210 611
Email:ZDE
Mgr. Jan Nussberger, advokát
Sídlo:Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
IČ:66241847
ev. číslo ČAK:04617
Telefon:222 718 070
Fax:222 210 611
Email:ZDE
© 2014 - 2016 • Zuzana Nussbergerová
Design & realizace • WebHned.eu