ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Naše kancelář se zaměřuje na občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, převody nemovitostí, sepisování smluv, obchodní právo, trestní právo včetně zastupování před soudy, jakož i orgány státní správy, to vše v řízeních týkajících se uvedených oblastí práva.
 
Odměna za právní služby může být stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jakožto smluvní odměna. Není−li sjednána smluvní odměna, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.
 
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Zuzana Nussbergerová, advokátka
Advokátka Zuzana Nussbergerová ukončila ke 31. 12. 2016 činnost.
Ve všem se nadále obracejte na advokáta Mgr. Jana Nussbergera.
Mgr. Jan Nussberger, advokát
Sídlo:Čajkovského 8, 130 00 Praha 3
IČ:66241847
ev. číslo ČAK:04617
Telefon:222 718 070
Fax:222 210 611
Email:ZDE
© 2014 - 2016 • Zuzana Nussbergerová
Design & realizace • WebHned.eu